Eva Birath

Eva Birath

Helga vilodagen

GlädjePosted by Eva Birath 26 Apr, 2015 14:30

Härliga söndag! Det finns en mening med vilodagen, inte så dumt att hålla på den 😊


"Gränser är inte endast till för att minska våra valmöjligheter och handlingsutrymmen. Gränser finns för att skydda oss. De är som en mur vars främsta uppgift är att hålla ogräset och inkräktaren borta, inte att hindra växterna från att sprida sig utanför dess gräns. Vilodagen var en sådan mur. Den var gränsen mellan arbete och vila, vardag och fest, slit och njutning, prestation och varande. Vilodagen eller sabbaten, är judarnas gåva till mänskligheten. I den kristna traditionen blev den söndagen och i den muslimska fredagen, men innehållet är detsamma: en dag helgad åt Gud, en dag då man fokuserar på det immateriella i stället för det materiella, på varande i stället för görande, på det positiva istället för det negativa, på gemenskap istället för individualism.

En sådan dag gagnar alla, troende eller ej. Vilodagen finns redan i skapelseberättelsen. Efter det att Gud skapat världen på sex dagar, vilande han på den sjunde. Om till och med världens skapare vilade, ja då förstår vi vikten av en dag utan arbete, strävan och oro."  • Comments(2)//www.evabirath.se/#post54