Eva Birath

Eva Birath

Sinnesro

GlädjePosted by Eva Birath 17 May, 2015 13:17

"Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden."


"Det är mina tankar om verkligheten som skapar min upplevelse av verkligheten. När jag ändrar mina tankar om verkligheten, ändras min upplevelse av verkligheten. När jag ändrar mina tankar, ändrar sig också mina känslor.


Exempel: Du sitter i din bil på motorvägen. Det är totalstopp. Framför dig är det kilometerlånga köer. Du är stressad och irriterad. Tänk om det är sant att din irritation aldrig orsakas av något annat än dina egna tankar?


När du sitter där i bilen kan du plötsligt inse 5 fantastiska saker: Du inser att hur irriterad du än är, så ändras inte verkligheten. Bilköerna försvinner inte. Du inser att du är irriterad helt frivilligt. Du har valt det! Du inser att det är dina egna tankar som skapar din irritation. Du inser att du är irriterad helt i onödan. Du inser att du kan släppa din irritation, om du så vill.


Många av oss är uppfostrade att tro att det är ”saker och människor” som gör oss irriterade och olyckliga. Detta är inte sant.


Du gör dig själv irriterad och olycklig på grund av alla de tankar du väljer att tänka om alla dessa olika saker och alla dessa olika människor”.


Kaj Polack  • Comments(2)//www.evabirath.se/#post63